Rotherham United v Stoke City 19.01

Rotherham United v Stoke City 19.01