EFL Championship Highlights

Hull City v Stoke City

Hull City v Stoke City