EFL Championship Highlights

Brentford v Stoke City

Series 2019 Brentford v Stoke City