EFL Season 2019/20: Brentford v Stoke City

EFL Season 2019/20: Brentford v Stoke City

Series 2019