Pobol y Cwm

09/02/2018

ADVERTISEMENT

Summary

Teimla Dani fod Britt yn ei chosbi am fod yn anffyddlon i Garry. Aiff pethau'n flêr wrth i Tyler geisio rhwystro Mathew rhag siarad gyda Dani. Dani feels Britt is punishing her for being unfaithful to Garry. Things get ugly as Tyler tries to stop Mathew from seeing Dani.
Soap