Cyfathrebu

Series 3 - Episode 6 Cyfathrebu

ADVERTISEMENT

Summary

Cyfres Antur yn dilyn criw o anturiaethwr amatur sy'n brwydro i ennill pecyn antur gwerth £10,000. Lowri Morgan a'r arweinydd antur profiadol Dilwyn Sanderson-Jones sy'n gwthio'r criw i'r eithaf yng nghanol mynyddoedd Eryri. Yn y bennod yma, bydd sgiliau cyfathrebu'r chwech sy'n weddill o dan brawf a bydd sialens newydd yn wynebu'r anturiaethwyr wrth i storm daro'r helfa. The remaining six adventurers put their communication skills to the test and face a new challenge as a storm hits the camp.
Lifestyle