Alleluia

Alleluia

Summary

Measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. A mix of hymns, psalms and personal faith stories.