Einsatzgruppen: Nazi Death Squads

Einsatzgruppen: Nazi Death Squads

Summary

Documentary profiling the infamous Nazi paramilitary units