Antur Waunfawr

Series 1 - Episode 2

ADVERTISEMENT

Summary

Cyfres arbennig yn rhoi cip tu ôl i'r llenni ar fenter Antur Waunfawr. Yn yr ail raglen, cawn weld y gwaith sy'n digwydd ar safle'r Warws Werdd yng Nghaernarfon. Yma mae hen ddodrefn yn cael eu hadnewyddu a'u gwerthu i'r cyhoedd. Yn ôl yn Waunfawr mae gweithwyr y caffi yn paratoi ar gyfer ymwelydd arbennig. The work carried out at the Warws Werdd in Caernarfon, where old pieces of furniture are restored and then sold to the public. In Waunfawr, the café workers prepare for a special visit.
Documentary