Y Tir Lun

Series 1 - Episode 6 Y Tir Lun

ADVERTISEMENT

Summary

Mae Iolo Williams yn darganfod bod holl dirluniau Cymru wedi eu creu gan bobl. Er gwaethaf hyn, mae bywyd gwyllt wedi addasu i fyw yn y cynefinoedd newydd rydym ni wedi eu creu. Er engraifft mae gwas y neidr mwyaf Cymru yn byw yng Nghaerdydd ac mae teulu o garlymod yn byw mewn tyddyn yng Nghwmpenanner. Iolo Williams explores how animals have still been able to adapt and thrive despite the ways in which humans have shaped Wales' landscapes. He discovers the country's biggest dragonfly in Cardiff and a family of stoats living on a farm in Cwmpenanner.
Documentary Nature