Manchester United v Sheffield Wednesday: 1992/93

Manchester United v Sheffield Wednesday: 1992/93