Plannu

Plannu

ADVERTISEMENT

Summary

Heddiw bydd y plant o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn garddio ac yn peintio potiau lliwgar a chawn gwrdd â ieir Talar. The gang from Llanrug and Sant Curig tend the garden and paint colourful pots.
Children's