Manran

Video clips are automatically supplied by broadcasters and distributors. RadioTimes.com is not responsible for the clip's contents.
Manran
ADVERTISEMENT

Summary

A' leantainn an còmhlan-ciùil, Mànran, troimhn' bhliadhna as cudthromaiche dhaibh fhathast is an dàrna clàr aca dha dheasachadh is air fhoillseachadh. Tha na 6 gillean ag innse beagan mu a bhi air an rathad nuair a theid iad gu Na Staitean Aonaichte, A' Ghearmailt, Na h-Eileanan Siar agus timcheall Alba, a' cluich an nòs ciùil sonraichte aca fhèin a measgachadh a' phìob mhòr leis a phìob Uilleann. Tha iad dhan stiùireadh fhèin, a' dèanamh a h-uile càil eadar a bhi a' cuir air dòigh siubhal gu marsantachd nan stuthan reic aca fhèin agus nan iomadach dubhlan eile a' thigeas nan cois! Following Gaelic band, Mànran through their most important year yet starting with the release of their second album. As the six lads travel to America, Germany, the Western Isles and around Scotland performing their mix Scottish pipes and Irish Uilleann pipes with a modern traditional feel, they reveal the ups and downs of life on the road. We see how they cope with managing themselves taking care of everything from booking gigs, organising transport, selling the merchandise and keeping an eye on the disappearing pens they use to sign autographs!