Juan Carlos - King of Spain/Righ na Spainne

Juan Carlos - King of Spain/Righ na Spainne
ADVERTISEMENT

Summary

Rugadh Juan Carlos, mac rìgh mu dheireadh na Spàinne, anns an Ròimh air an 5mh là den Fhaoilleach 1938. Chaidh e dhan Spàinn ann an 1947 airson foghlam àrd ìre. B' e seo a' chiad turas aige anns an dùthaich. Anns an aon bhliadhna, chaidh riaghaltas poblachdach na Spàinne a chur à bith agus chaidh an Spàinn a stèidheachadh mar mhonarcachd riochdachail. Ann an 1969 chuir Francisco Franco lagh air adhart ag ràdh gun robh Juan Carlos gu bhith na rìgh air an Spàinn. Dà là an dèidh bàs Franco, ann an 1975, chaidh Juan Carlos ainmeachadh mar rìgh. Bha trichead 's a naoi bliadhna aige na rìgh urramach, ach air an 2mh den t-Òg-mhìos 2014, leig e seachad an cathair-rìgh, ag ràdh gun robh an t-àm ann àite a thoirt dhan ghinealach ùr. Tha am prògram seo a' leantainn beatha Juan Carlos tro fiolm agus agallamhan leis an rìgh fhèin, ag innse mu na tachartasan eachdraidheil a ghabh àite thairis air na bliadhnaichean a bha e a' riaghladh. Juan Carlos was born January 5th 1938, in Rome. The son of the last Spanish king, Juan Carlos first visited Spain in 1947 to study. That same year, Spain's republican government was abolished and Spain was declared a representative monarchy. In 1969, Francisco Franco, a supporter of Spain's monarchy, presented parliament with a law designating Juan Carlos the future king of Spain, and he took the throne two days after Franco's death in 1975. Juan Carlos was a well-respected ruler for 39 years before announcing on June 2nd, 2014 that he would abdicate the throne, saying it was time to hand the country over to "a new generation." This documentary follows Juan Carlos's life through archive footage and exclusive interviews with the king himself giving his opinion and thoughts to the way history played out.