O'r Galon: Annwyl Bawb

O'r Galon: Annwyl Bawb

ADVERTISEMENT

Summary

Dwi'n meddwl fod rhan fwya' o bobol ifanc efo'r cyflwr yn ofni bydd bobol yn newid ffor' ma nhw'n bihafio tuag atyn nhw...' meddai Sheila Lewis, nyrs arbenigol ar gyfer y cyflwr Epilepsi. Ond, er gwaetha'r ansicrwydd a'r stigma, mae agwedd bositif y bobol ifanc yma yn eu gyrru i gysylltu trwy'r we ac i gyfarfod am y tro cyntaf. Nurse Sheila Lewis discusses her thoughts on the way young people deal with epilepsy. A specialist on the condition, she explains how some manage to combat their uncertainties by making contact with one another over the internet, providing them with the support and encouragement to persevere.
Documentary