2013 Community Shield: v Wigan Athletic

2013 Community Shield: v Wigan Athletic