Taro'r Post

Taro'r Post

Summary

Cyfle i ymateb i bynciau'r dydd yng nghwmni Garry Owen. Ebost - tarorpost@bbc.co.uk Ffôn - 03703 500 500 Neges Destun - 67500 Twitter - @bbcradiocymru defnyddiwch #tarorpost