Sàr Chlàr

Sàr Chlàr

Summary

Aoighean ag innse dha Patsi NicChoinnich mun chlàr as fheàrr aca. Guests tell Patsi MacKenzie about their favourite albums.