Y Silff Lyfrau

Y Silff Lyfrau

Summary

Nia Roberts yn cyflwyno cyfres newydd o'r Silff Lyfrau gyda chriw o adolygwyr yn trin a thrafod llyfrau'r haf. Nia Roberts and guests with a studio full of books to review.