Y Blew yn Y Bala

Y Blew yn Y Bala
ADVERTISEMENT

Summary

Cyn i'r Eisteddfod Genedlaethol ymweld â'r Bala ym mis Awst 1967, roedd adloniant Cymraeg yn golygu nosweithiau llawen a chanu acwstig mewn cyngherddau gwaraidd. Yna, daeth roc a rôl i faes y brifwyl am y tro cyntaf erioed. Mae llawer wedi ei gofnodi am berfformiad Y Blew yn y Babell Lên - llawer ohono'n negyddol - ond beth yw'r gwirionedd? Yn y rhaglen hon, mae Rhys Gwynfor yn ceisio deall beth oedd yr union amgylchiadau. Yn ogystal â holi ei daid, Elfyn Pritchard, am sut yr aeth o a Geraint Bowen ati i drefnu perfformiad sydd bellach yn cael ei ystyried yn drobwynt yn natblygiad cerddoriaeth Gymraeg, mae hefyd yn clywed gan rai o'r bobl a oedd yno i weld a chlywed y cyfan. A oedden nhw, tybed, yn sylweddoli y byddai perfformiad Y Blew yn Y Bala yn cael ei drafod ddegawdau yn ddiweddarach?
Arts