20 Mawr Maes B

20 Mawr Maes B
ADVERTISEMENT

Summary

Ar achlysur ugain mlwyddiant Maes B, dyma olwg ar ddatblygiad a dylanwad brawd bach yr Eisteddfod liw nos. Mae'r straeon a'r sgandals ar hyd y blynyddoedd yn cynnwys carafán Eden yn cael ei ddinistrio, Anweledig yn rhannu llwyfan gyda stripwyr noethlymun, a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg yn colli eu cytundeb i drefnu'r ?yl o fewn g?yl. Griff Lynch sy'n ein harwain ar y daith, a thrwy wneud hynny yn ein hatgoffa o gerddoriaeth dau ddegawd cyntaf Maes B.
Arts