Injaroc - Siwpyrgrwp?

Injaroc - Siwpyrgrwp?
ADVERTISEMENT

Summary

Ar ôl i Edward H. Dafis chwalu yn 1976, daeth mwyafrif yr aelodau'n rhan o gr?p newydd o'r enw Injaroc. Caryl Parry Jones, Sioned Mair, Geraint Griffiths ac Endaf Emlyn oedd aelodau eraill Injaroc, ond doedd Cymru ddim yn barod ar gyfer y fath siwpyrgr?p, a buan iawn y daeth y cyfan i ben. Yn y rhaglen hon, mae Ian Cottrell yn olrhain hanes creu Injaroc, ac yn holi beth aeth o'i le iddyn nhw mewn cyfnod mor fyr.
Music