Geraint Lloyd

26/07/2017

ADVERTISEMENT

Summary

Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i Geraint yw cyflwyno gyda'r nos o Sioe Frenhinol Cymru.
Music