Cofio

02/07/2017

ADVERTISEMENT

Summary

Dewch ar grwydr ar hyd arfordir de Cymru yng nghwmni John Hardy. Ar yr ymweliad hwn â'r archif, mae'r pytiau'n cynnwys Richard Burton yn cyrraedd Abergwaun i ffilmio Under Milk Wood, Wyn Lodwick a'r Brodyr Gregory yn siarad am hwylio, ac Arthur Jones o Lansaint yn sôn am gasglu cocos. Trafod ei ddylanwadau cynnar mae Meic Stevens, wrth i Beti Davies sgwrsio am ei thad. Roedd y Capten Evan Rowlands yn ddigon anffodus i fod ar dair llong a suddodd. Hefyd, Mari George a Dylan Edwards yn dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas yn Nhalacharn.
Documentary Arts