Rhuthun

Rhuthun

ADVERTISEMENT

Summary

Fersiwn newydd o hen ffefryn gyda Rhys Meirion yn cwrdd â chymeriadau wrth grwydro Cymru. Yn y rhaglen hon, mae'n ymweld ag ardal Rhuthun i fod yng nghwmni Erfyl 'Bov' Owen ac aelodau o Gôr y Porthmyn. Mae hefyd yn cwrdd â Beti Watson, sy'n 102 oed, a llawer mwy.
Education