Hanes yr Iaith Mewn 50 Gair

Casgliad 3

Casgliad 3

ADVERTISEMENT

Summary

Ifor ap Glyn sy'n edrych ar rai o eiriau mwyaf diddorol y Gymraeg, gan wneud i ni feddwl am eiriau mewn ffordd wahanol a chwestiynu ein dealltwriaeth o hanes yr iaith. Ar ei daith o amgylch Cymru, mae'n ystyried o ble mae ein geiriau'n dod, sut mae eu hystyron wedi addasu dros y blynyddoedd, ac a ydi'r modd yr ydym yn eu defnyddio wedi newid. 'Echdoe', 'ei', 'sbragio', 'egwyddor' a 'iaith' sydd dan sylw yn y rhaglen hon.
Arts