Beti a'i Phobol

Bethan Rhys Roberts

Bethan Rhys Roberts

ADVERTISEMENT

Summary

Mae Bethan Rhys Roberts wedi teithio'r byd yn sgîl ei gwaith fel newyddiadurwraig, yn ogystal â gweithio yn San Steffan am gyfnod. Yn wreiddiol o Fangor, mae'n siarad pedair iaith, ac i'w gweld yn gyson yn cyflwyno Newyddion 9 ar S4C.
Current Affairs