Straeon Bob Lliw

Os Byw ac Iach

Os Byw ac Iach

ADVERTISEMENT

Summary

Portread o Peter Evans, iachäwr sy'n adnabyddus yn Aberteifi am ei sgiliau iachau amgen. Trefnydd angladdau yw Peter o ddydd i ddydd, ond mae hefyd yn cynnig gwella problemau gyda'r cefn, helpu babanod sy'n sâl, yn ogystal â chynorthwyo pobl sydd â salwch mwy difrifol fel canser. Dyma gymeriad mawr yn llawn hwyl, ond sydd hefyd yn medru bod yn sensitif iawn wrth i bobl ddod ato i ofyn am gymorth ar adegau du iawn iddyn nhw.
Education