Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

ADVERTISEMENT

Summary

Ath-chraoladh. An-diugh cothrom eile èisteachd ri program sònraichte à Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Cluinnidh sinn mar a chaidh dha còisirean na sgoile agus iad a' seinn air beulaibh Nicola Sturgeon aig Cuirm Fosglaidh Talla Cheilbhin. Cuideachd tha Marie a' faighinn facal leis na sgoilearan agus am measg nan còmhraidhean innsidh iad dè na rudan as fheàrr leotha mun sgoil agus dè na clubaichean a th' aca. bbc.co.uk/aileag.