Sgàil a' Bhàis

Sgàil a' Bhàis - Cuid de chleachdaidhean a' dol à bith

Sgàil a' Bhàis - Cuid de chleachdaidhean a' dol à bith

ADVERTISEMENT

Summary

Sreath a' beachdachadh air a' bhàs a tha na cheann-uidhe aig gach duine againn.
Education