Tri Deg Tri a Dan Amheuaeth

Tri Deg Tri a Dan Amheuaeth

ADVERTISEMENT

Summary

Catrin Beard a'i gwesetion yn trafod dwy nofel. Mae Tri Deg Tri gan Euron Griffith yn stori am ddyn sy'n cael ei gyflogi i ladd, ond beth yw'r gyfrinach o'i orffennol sydd yn bygwth ei ddyfodol? Ditectif Sarjant Jeff Evans yw prif gymeriad nofel ddiweddaraf John Alwyn Griffiths, Dan Amheuaeth. Mae'n fodlon ei fyd, ond mae rhywun yn benderfynol o ddryllio ei fywyd a'i yrfa. A fydd wyneb o'r gorffennol yn dychwelyd i ddial arno? Bethan Hughes, Sian Teifi a Dorian Morgan yw'r adolygwyr.
Education