Darlun

Darlun

ADVERTISEMENT

Summary

Mae nifer o ddarluniau'n cael eu creu ar yr ymweliad hwn â'r archif wrth i John Hardy gyflwyno pytiau'n cynnwys Betty Hughes o Lanaelhaearn yn adrodd hanes gweld darlun gan Robert Hughes ar fin y ffordd wrth deithio adref o noson Merched y Wawr yn Llanystumdwy. Mae'r cyn-chwaraewr rygbi Terry Davies yn siarad am y portread ohono gan un o artistiaid cyfoethoca'r byd ar un adeg, sef Andrew Vicari o Bort Talbot, a Vivian Parry Williams yn sôn am symud darluniau o'r Oriel Genedlaethol yn Llundain i Chwarel Bwlch Slaters yn Llan Ffestiniog yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Hefyd, T Gwyn Williams yn trafod gwaith Augustus John, a'r Prifardd Eluned Phillips yn rhannu'r profiad o gwrdd â Pablo Picasso yn Ffrainc.