Sgàil a' Bhàis

Sgàil a' Bhàis - Ullachadh a dh' fhaodadh duine a dhèanamh, tiomnadh mar eisimpleir
ADVERTISEMENT

Summary

Sreath a' beachdachadh air a' bhàs a tha na cheann-uidhe aig gach duine againn.
Education