Caniadaeth y Cysegr

Caniadaeth y Cysegr

04/09/2016

ADVERTISEMENT

Summary

Y Parchedig R Alun Evans yn cyflwyno saith hoff emyn cynulleidfa cymanfa'r Tabernacl, Machynlleth.
Education