Sruth na Maoile

28/06/2016

28/06/2016

ADVERTISEMENT

Summary

Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn. Anns a' phrògram-sa, cluinnear òrain agus pìosan ciùil bho leithid Chris Stout agus Fionnlagh Dòmhnallach, Tony DeMarco, Kathleen NicAonghais agus Cian. Mary Ann Kennedy and Seàn O hEanaigh present music from Scotland and Ireland. In this episode you will hear tracks from Chris Stout and Finlay MacDonald, Tony DeMarco, Kathleen MacInnes and the Irish band Cian.