18/05/2016

18/05/2016

ADVERTISEMENT

Summary

Fuinn, còisirean agus òrain bho shaoghal ceòl clasaigeach agus eile, le Iain Moireach. An t-seachdain sa ceòl le Aaron Copland, Karl Jenkins, Gerald Finzi agus gu leòr eile. Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond presented by John Murray. This week's choices include music by Aaron Copland, Karl Jenkins and Gerald Finzi.