Air Chuairt Cuide ri Eòghainn

Video clips are automatically supplied by broadcasters and distributors. RadioTimes.com is not responsible for the clip's contents.
Episode 2

Episode 2

ADVERTISEMENT

Summary

Airson còrr air dà fhichead bliadhna tha Eòghainn MacFhionghain air a bhith a' ruith an gnìomhachas dealain aige fhèin. San ùine sin tha e cuideachd air a bhith an sàs ann an Sgioba Teasairginn nam Beann san Eilean Sgitheanach, dà roinn de bheatha anns a bheil Eòghainn fhathast an sàs. Anns an dà phrògram a tha seo, tha Eòghainn air chuairt cuide ri Gilleasbuig MacDhòmhnaill. Tha an dithis a' leantainn ceum bho dhachaigh Eòghainn ann an Ealaghol gu Gleann Sgaladail, sgìre a tha dlùth dha chridhe. Cluinnear sgeulachdan a tha a' buntainn ris na h-àitichean a tha iad a' faicinn agus mu bheatha Eòghainn fhèin.