Er Cof a Chadw

Er Cof a Chadw

Summary

Dewis unigolyn o chwe chân i'w chwarae yn ei angladd ei hun. An individual chooses the six songs they would want played at their funeral.