Còmhla a-rithist

Còmhla a-rithist

Summary

Sreath a tha a' toirt feadhainn a bha uair ag obair còmhla, ri chèile a-rithist. A series which reunites people who once worked together.