Seachdain sa Chogadh

Seachdain sa Chogadh

Summary

Na bha tachairt sa Chiad Chogadh gach seachdain bho chionn ceud bliadhna. Còmhla ri Gilleasbuig MacDhòmhnaill. Gilleasbuig MacDonald with a snapshot of events from World War I, one hundred years ago.