Sruth na Maoile

About this programme

Mairi Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl bhon chòmhlan Old Blind Dogs agus Edel Fox. Cuideachd an-diugh, òrain bho Shéamus Ó Beaglaoich, Iseabail Anna Mhàrtainn agus a h-athair Calum Màrtainn a' seinn Bàta an Dòchais (Ship of Hope).

Categories
Music